ConsumerRadar - korisnik u modusu kupovine


Kao prvo se stvaraju i ocjenjuju točni podaci ponašanja u najvažnijim fazama planiranja kupovine, te same kupovine preko reprezentativnog panela potrošača. Kroz to nastaju potpuno nove mogućnosti vrednovanja, planiranja I optimiranja za trgovinu I industriju.

Praćenje potrošača i njegovog ponašanja vezano na djelovanje reklamiranja akcijskih cijena, izbor stvarnih prodajnih mjesta, izbor proizvoda, prihvaćanje cijena i cijenovnog praga od strane kupca, ponašanje vezano uz oglašavanje akcija, mediji akcija koji su bolje prihvaćeni, su samo neke ovdje po prvi put mjerljive, ali bitne stavke za donošenje konačne odluke.

Pokriveno, tj. praćeno je prilikom toga slijedeće:

  • svi digitalni kanali: internet stacionarno/mobilno, svi App Stores
  • sva digitalna sredstva: PC, notebook, tablet, smartphone. Smart watch
  • sve faze procesa kupovine
  • svi individualni elementi/ profili potrošača
  • stvarno prihvaćanje oglašavanje preko prospekata
  • kontakti sa oglašavanjem
  • stvarno vrijeme kontakta
  • kvaliteta kontakta
  • itd.

Sve brojke i mjerenja iz Radara potrošača Vam se stavljaju na raspolaganje kroz online bazu podataka