Osnivanjem tvrtke 1963.g. u Frankfurtu na Main (Njemačka) Drotax podaci o istraživanju tržišta čine za brojna zvučna imena klijenata sa područja industrije i trgovine nužno potrebnu osnovu za donošenje odluka. Prvotno kao članica koncerna Dun&Bradstreet Grupa (prije AC Nielsen, IMS Institut za medicinsku statistiku, Schimmelpfeng) Drotax slovi za pionira i preteču razvoja prvog sistema praćenja cijena za drogerije. „Drotax cjenovnik“ nastaje i ostaje sve do rušenja vezivanja cijena za drogerijske proizvode sredinom 70tih, jedini aktualni i sveobuhvatlljivi „cjenik“ za proizvode drogerija. Marka „Drotax“ tako, u u svojoj visoko naprednoj aktualnoj inačici, slovi za prvi originalni sistem informacija o cijenama za potrošnu robu.

Kao tržišni lider na području istraživanja cijena na tržištu za potrošnu robu (hrana, drogerija & nonfood) Drotax je obavezan prema desetljećima staroj tradiciji, stvarati standarde za kvalitetu, pouzdanost, kao i neutralnost i objektivnost. Sveobhvatni regionalni pregledi stvaraju osnovu za nedostižnu kvalitetu podataka.

Temeljni stupovi Drotax filozofije su raspolaganje sa kompletno samostalnom infrastrukturom. Sve Drotax usluge se preko nje izvršavaju i stavljau na raspolaganje. Ona pored ostalog obuhvaća slijedeće: preglede podataka o domaćinstvima i trgovinama, vanjske službe, F&E (razvoj software-a/ aplikacija etc), hosting (računalni centri, backup računalnih centara), proizvodnju (prerada podataka, digitalizacija), osiguravanje kvalitete kao što su marketing i distribucija svih Drotax-proizvoda i usluga.

Aktualni podaci o akcijskim proivodima iz čitave zemlje za naše brojne klijente na području istraživanja tržišta i trgovine (GfM&H ) stvaraju prijeko potrebnu osnovu za donošenje odluka, te se koriste kao aktualni izvori informacija, kako bi se neprestano promjenjivim situacijama na tržištu brzo i efektivno prilagodili.

Od 01.01.2015.g. je tvrtka za istraživanje tržišta i trgovine (GfM&H ) ušla pod zajednički krov sa Drotax Grupacijom iz Bad Homburga. Integracijom te samostalne tvrtke u paletu proizvoda Drotax Grupacije, profitiraju svi klijenti sada i ubuduće, od snage inovacije, kao i od baze podataka premium marke Drotax.


Povijest