PromotionTracker - sredstvo planiranja & kontrole akcija


Analizirajte kvalitativne i kvantitativne pojedinosti za svaki oglašeni proizvod u visoko naprednoj bazi podataka, koja bez nedostataka i dnevno aktualno obuhvaća brojne aktivnosti akcija iz svih područja proizvoda. Koristite za to Vašu stacionarnu desktop-bazu podataka ili pak sprovodite dnevno aktualne procjene preko Drotax Online-pristupa.

Podaci se dnevno proširuju najaktualnijim akcijskim cijenama sa tržišta – što omogučava visoki stupanj detaljiziranosti.

Online Vam stoje na raspolaganju i brojni podaci I daljnje mogućnosti, kao što su:

  • dometi
  • izdanje
  • pregled oglašavanja
  • područja oglašavanja
  • online-alarmni sustavi sa automatskim obavještavanjem preko e-maila
  • itd

Za evropske zemlje. kao npr. Austrija, Švicarska, Poljska i Hrvatska, nude se pregledi sličnog opsega