ConsumerRadar - Konsument w handlu


Sprawdzamy zachowania konsumentów w najważniejszych fazach planowania zakupów oraz tworzymy ocenę reprezentatywnego panelu konsumentów. W ten sposób uzyskujemy całkiem nowe możliwości optymalizacji handlu i przemysłu.

Zachowania konsumentów w odniesieniu do skuteczności reklamy, wyboru miejsc zakupu, artykułów, cen, progów cenowych, wpływ reklamy na stan zapasów to tylko niektóre wskaźniki istotne z punktu widzenia ofert reklamowych i korzyści z nich wynikających.

Obserwowane są również m.in.:

  • wszystkie kanały cyfrowe: internet stacjonarny/mobilny, aplikacje
  • wszystkie urządzenia cyfrowe: PC, notebook, tablet, smartphone, smart watch
  • wszystkie fazy procesu zakupów
  • wszystkie profile konsumenta
  • rzeczywiste postrzeganie gazet reklamowych
  • czas poświęcony danej reklamie
  • itp.

Wszystkie informacje ConsumerRadar są udostępniane w bazie danych online.