PromotionTracker - Narzędzie do planowania i kontroli


Analiza jakościowa i ilościowa danych, dla każdego reklamowanego produktu w bardzo nowoczesnym systemie bazy danych, która aktualizowana jest codziennie. Oferujemy dostęp do stacjonarnej bazy danych lub aktualizowanej codziennie bazy danych poprzez dostęp online.

Dane wprowadzane są codziennie na podstawie aktualnych cen promocyjnych na rynku – dzięki czemu uzyskujemy bardzo wysoki poziom dokładności.

Poprzez dostęp online oferujemy również liczne, kluczowe dane i dodatkowe funkcje, takie jak:

  • zasięg oferty
  • odbiór oferty
  • okno reklamowe
  • powierzchnia reklamowa
  • alarmowy system cenowy online z automatycznym powiadomieniem e-mail
  • itp.

Dla krajów europejskich, takich jak: Austria, Szwajcaria i Polska oferujemy badania o podobnym rozmiarze.